Zberný dvor

Od 9. augusta 2011 je otvorená prevádzka zberného dvora, ktorý sa nachádza na Športovej ulici v lokalite bývalej skládky odpadu.

Občania s trvalým pobytom v obci Veľké Kostoľany môžu bez poplatku vyviesť na zberný dvor nasledovný odpad:

papier, lepenka, plasty, sklo, kov, plechovky, tetrapaky, pet fľaše, pneumatiky, drobnú stavebnú suť, objemný odpad, elektronický odpad a biologický odpad (haluzovina), odpadové jedlé a motorové oleje, textil.

Na zberný dvor je možné vyviesť len rozobratý nábytok.

Drobný stavebný odpad je určený na jedného obyvateľa maximálne 200 kg za rok. Pri dovoze odpadu do zberného dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

Nie je dovolené dovážať a ukladať odpad od firiem a právnických osôb. Každý občan sa musí preukázať občianskym preukazom u obsluhy prevádzky.

Otváracie hodiny zberného dvora - letný čas (apríl - október)

Pondelok    9.00 - 18.00

Streda         9.00 - 18.00

Piatok         9.00 - 18.00

Sobota        9.00 - 18.00

Otváracie hodiny zberného dvora - zimný čas (november - marec)

Pondelok    9.00 - 16.00

Streda         9.00 - 16.00

Piatok         9.00 - 16.00

Sobota        9.00 - 16.00

 

Kontakt

KATELSTAV, s.r.o.

katelstav@velkekostolany.sk

M. R. Štefánika 800/1
Veľké Kostoľany
922 07

IČO: 36 227 978
IČ DPH: SK2020169492
Spoločnosť zapísaná v OR SR OS Trnava,
odd. Sro, vložka č. 11032/T

GDPR zodpovedná osoba: Jurák Peter
Webpomoc s.r.o.

+421 905 447 363

Vyhľadávanie

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode